چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

تحویل موقت آشغالگیرهای شهرک های صنعتی خمین ، دلیجان و مامونیه (شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی)

۱۳۹۷/۸/۱۲

آشغالگیر های شهرک های صنعتی خمین، دلیجان و مامونیه با ظرفیت 200 مترمکعب در ساعت با مش 1 میلیمتر تحویل و نصب و راه اندازی گردید