چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

تفرجگاهی و توریسم

تجربه ما در صنعت توریسم و صنایع مرتبط تفرجگاهی با تاکید بر دستیابی به راه حل مناسب برای تصفیه و استفاده از پساب تصفیه شده و استفاده مجدد می‌باشد

امروزه با کاهش منابع آبی سطحی و زیر زمینی ضرورت استفاده از پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز، استفاده در آبنما، استفاده در سیستم‌های خنک کننده و ...   به خوبی حس می گردد

این شرکت مهندسی با در اختیار داشتن دانش مهندسی تصفیه و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده آب مورد نیاز جهت آبنماها، سیستم‌های خنک کننده و همچنین آبیاری فضای سبز مراکز تفریحی و تفرجی را از پساب تصفیه شده تامین می‌نماید.

استفاده از این سیستم‌ها با کاهش آب مصرفی ووردی به تاسیسات این گونه مراکز ، ضمن حفظ محیط زیست باعث کاهش 40 درصدی مبلغ آب‌های این گونه مراکز می‌شود.

فرآیند تصفیه در این‌گونه مراکز استفاده از بیوراکتور غشایی (MBR) بوده که این شرکت مهندسی با داشتن دانش ساخت و بهره برداری از سیستم‌های غشایی از پیشگامان این صنعت می‌باشد.