چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

بیمارستان ها

فاضلاب ناشی از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی – درمانی به طور کلی از نظر کیفی ، تقریباً مشابه فاضلاب های شهری هستند و در رده فاضلاب های قوی شهری، طبقه بندی می‌گردند. در تفاوت فاضلاب ها شهری و بیمارستانی میتوان به وجود مواد و ترکیبات بالقوه سمی و عفونی اشاره کرد که سلامت محیط، کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه را به خطر بیاندازد.

در کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه مقادیر زیادی آب در بیمارستان ها مصرف می گردد، فاضلاب تولیدی به صورت رقیق تری به تصفیه خانه رسیده و کیفیت بیولوژیکی آنها با فاضلاب شهری مطابقت دارد و بدون تصفیه بیشتری در تصفیه خانه های شهری تصفیه می گردد.تخلیه فاضلاب ( بیمارستان ها و مراکز بهداشتی – درمانی) به صورت تصفیه نشده و یا تصفیه شده ناقص باعث مخاطرات اجتناب ناپذیری بر روی بهداشت و سلامت جامعه خواهد داشت.

به طور کلی فاضلاب بیمارستانی شامل موارد زیر می باشد.

  • عوامل میکروبی بیماری زا (نظیر آنچه در فاضلاب شهری وجود دارد)
  • مواد شیمایی خطرناک
  • زایدات دارویی
  • ایزوتوپ های رادیواکتیو

از سایر مشکلات مربوط به فاضلاب‌های بیمارستانی ورود حجم زیادی از آشغال به تصفیه خانه می باشد که باعث مشکلات زیادی در بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ فاضلاب می‌گردد. این شرکت مهندسی با توجه به تجربیات گذشته در ساخت تصفیه خانه های فاضلاب این مشکلات را با اضافه نمودن تجهیزات آشغالگیری پیش تصفیه حل نموده است. از راهکاری این شرکت فنی مهندسی ساخت آشغالگیر های کانالی قبل از تصفیه خانه و آشغالگیر های روتاری در ورودی به مخازن تصفیه خانه می‌باشد.

به طور کلی تجربه و توانایی پالاب صنعت محیط در فاضلاب‌های بیمارستانی ، ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب و تجهیزات پیش‌تصفیه را شامل می‌گردد.

خدمات این شرکت مهندسی به صنایع دام و طیور شامل موارد زیر می گردد.

ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب جهت بخش‌های مختلف واحدهای تولید کننده فاضلاب

ساخت تجهیزات پیش تصفیه فیزیکی جهت جداسازی آشغال