چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام
ارتباط با ما

استفاده مجدد از آب

سیستم های استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ساخت پالاب صنعت محیط به دو شکل ساخت سیستم تصفیه تکمیلی یا ساخت تصفیه خانه با هدف استحصال آب از فاضلاب جهت مصارف بهداشتی و یا استفاده های تفرجی طراحی و ساخته می شود