چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

صنایع معدنی

خدمات ما به صنایع معدنی شامل کلیه صنایع مرتبط مستقیم و غیر مستقیم از استخراج در معدن تا فرآوری و تبدیل محصول در کارخانه می شود.

خدمات این شرکت مهندسی به صنایع معدنی شامل :

  • ساخت تجهیزات پیش تصفیه فیزیکی نظیر انواع آشغالگیر های ریز و درشت
  • ساخت تجهیزات انتقال و حمل مواد شامل اسکرو و نوار نقاله
  • ساخت تصفیه خانه فاضلاب جهت کمپ ها، کارگاه و کارخانه‌های مرتبط با این صنایع
  • تامین آب شیرین از آبهای شور و لب شور جهت فرآیند و شرب در کارخانه ها
  • استحصال آب از پساب جهت آب فرآیندی در سیستم های خنک کننده و شستشو فرآیند های استخراج و فرآوری

می‌باشد.