چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

ته نشینی با لاملا

ته نشین ساز ثقلی لاملا که نوعی ته نشین‌سازی پیشرفته است که توسط شرکت پالاب صنعت محیط بومی سازی شده و بر اساس ته‌نشینی و جریان آرام روبه بالا می‌باشد. جریان ورودی پس از عبور از سیستم انعقاد و لخته سازی از طریق یک کانال  وارد محفظه زیر صفحات شده و موارد معلق قابل ته نشینی حین عبور آب از لابلای صفحات تحت شرایط جریان آرام به سمت بالا جدا شده و به محفظه جمع آوری لجن منتقل می‌گردند، آب عاری از کدورت از سرریز ها عبور کرده و به سمت خروجی هدایت می گردد.

این صفحات لاملا که باعث ایجاد جریان آرام در مخزن می‌گردند، دارای شیب 55 درجه ای نسبت به افق می باشد. مواد جامد روی صفحات ته نشین شده و به قیف جمع‌آوری هدایت می‌گردند، تغلیظ بیشتر جامدات در این قیف به واسطه ی تراکم در منطقه ی آرام از طریق تغذیه‌ی صفحات از کنار به جای کف امکان پذیر می‌گردد.

سیستم‌های ته نشینی با لاملا ساخته شده توسط پالاب صنعت محیط شامل به عنوان پیش تصفیه شیمیایی در انواع فرآیند بیولوژیک و تصفیه آب های با کدورت NTU   50-200 می‌باشد. از مزایای این سیستم نسبت به ته‌نشینی‌های ثقلی ساده، حداقل فضای اشغالی توام با راندمان بالاتر می باشد.

 

Lamella-Clarifier-resized.jpg