چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

بهره برداری از تصفیه خانه های آب فاضلاب

     تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری، اغلب به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت فاضلاب‌های جمع آوری شده از مراکز جمعیت (فاضلاب شهری) ، صنایع و ... ساخته می‌شود. کیفیت فاضلاب‌های تصفیه شده آماده برای دفع یا مصرف مجدد، طبق ضوابط ویژه مربوط به وضعیت زیست‌محیطی آبهای پذیرنده و با توجه به موازین حفظ توسعه پایدار تعیین خواهد شد. این کیفیت در ارتباط با عواملی مثل خصوصیات منابع آب، برنامه آمایش سرزمین، ویژگی‌های زیست محیطی و سرانجام حفظ کیفیت مطلوب زندگی تغییر می‌کند و از نظر اقتصادی توجیه پذیر است. در کشور ما نیز، در حال حاضر سه استاندارد برای حداقل کیفیت پساب تصفیه و تخلیه شده به آبهای سطحی، زمین و کاربرد در کشاورزی تعریف شده که لازم الاجرا می‌باشد.

     ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب، اغلب با سرمایه گذاری‌های قابل توجه و هزینه بهره برداری چشم‌گیر همراه است، بنابراین بهره برداری و نگهداری درست از این تصفیه خانه‌ها در بازده سرمایه گذاری های انجام شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی هدف از بهره برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه های فاضلاب، حفظ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه به منظور میسر شدن بهره برداری بهینه فنی و اقتصادی می باشد.

 این شرکت مهندسی با اخذ رتبه بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب از شرکت فاضلاب کشور آمادگی خود را جهت بهره بردای از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بهداشتی و صنعتی اعلان می‌دارد.