چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ آبرسانی

اجرای طرح های ایستگاه های پمپاژ شهری و بین شهری به دلیل ضرورت استفاده صحیح از منابع آبی کشور و بهره برداری از آن توسط پیمانکاران شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی دارای اهمیت ویژه ای بوده و در الویت برنامه ریزی اجرایی کشور قرار دارد.بهره برداری صحیح از تجهیزات ایستگاه های پمپاژ، مخازن ذخیره که شامل سرویس و نگهداری تابلوهای برق، الکتروپمپ ها، سرویس مخازن ذخیره و.. موجبات افزایش طول عمر این تجهیزات را به فراهم می آورد.

این شرکت مهندسی با داشتن سابقه نگهداری و بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ، آمادگی خود را جهت بهره بردای از این تجهیزات اعلان می‌دارد.