چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

اصلاح ظرفیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب

بحران کمبود آب و افزایش روند روزافزون جمعیت موجب گردیده ،نیاز به سیستم های تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب با کیفیت خروجی بالا، جانمایی کوچکتر، امکان توسعه ظرفیت بارگذاری و در نهایت دارای توجیه اقتصادی، بیش از پیش احساس گردد. در راستای اهداف مذکور ، به روز رسانی ، ارتقاء و افزایش ظرفیت طرح‌های زیست محیطی به خصوص تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب هم از لحاظ کمی و هم کیفی مدنظر بوده و استفاده بهینه و حداکثر از سازه و تاسیسات موجود یکی از دغدغه های اصلی دست اندرکاران صنعت آب و فاضلاب کشور می باشد.