چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

پروژه های اجرایی

احداث سیستم تصفیه تکمیلی فاضلاب در مجتمع تجاری کوروش

 

ظرفیت (مترمکعب در روز) :  70-120 mbr.jpg 
آنایز ورودی
(میلی گرم در لیتر):
: BOD5  900-1100
: COD  1200-2200
:TSS  750-800
آنایز خروجی
(میلی گرم در لیتر):
:BOD5  5>
:COD  15>
:TSS  1>
فرآیند تصفیه : AF+MBR
کارفرما: شرکت گلرنگ سازه 
شروع پروژه : 1396
وضعیت: تحویل قطعی 

سایر توضیحات:
 با توجه به حجم بالای چربی و روغن محلول در فاضلاب ورودی از مهمترین چالش های این پروژه حذف چربی و روغن بود که با سیستم طراحی شده ، این میزان به حداقل مقدار ممکن جهت سیستم MBR رسید.